Vejen til et Fleksjob

Et Fleksjob er din mulighed, for at arbejde på nedsat tid med de fysiske og mentale skånehensyn som du kan have. Du vil modtage løn for de effektive time du arbejder og få et tilskud fra kommunen for de resterende timer.

Generelt er der 2 ting, der skal være styr på inden kommunen kan vurdere, om du er berettet til et fleksjob.

  • Din helbredsmæssige situation.
  • Det faktiske timeantal du kan arbejde.

Jeg hører mange af de mennesker jeg taler med, have en opfattelse af at kommunen overhovedet ikke læser de helbredsoplysninger de modtager fra lægen, sygehuse, psykologer m.m. Som en af mine kunder udtrykte det: ”Hvis kommunen læste mine helbredsmæssige oplysninger, vil de også vide at jeg ikke vil kunne deltage i endnu en arbejdsprøvning”

Og det er netop i sådanne situation, at samarbejdet med kommunen kan gå skævt. Og et godt samarbejde vil for mig altid være det mest vigtige, for at opnå det mål DU ønsker.

Derfor vil jeg i denne blog, prøve at beskrive, hvordan det er at kommunen tænker, når du nævner at du gerne vil have et fleksjob.

Først skal jeg gøre opmærksom på, at du i princippet ikke kan bede om at få et fleksjob. Og din sagsbehandler ikke kan love dig et fleksjob.

Din sag skal i stedet forelægges et såkaldt Rehabiliteringsteam. Dette team kan bl.a. bestå at en læge, folk fra jobcentret, socialområdet og sundhedsområdet. De har alle læst din sag igennem og laver en vurdering ud fra deres kompetenceområder.

Dette Rehabiliteringsteam har mulighed for at indstille din sag til følgende:

  • Ressourceforløb
  • Fleksjob
  • Førtidspension
  • Tilbagevisning af sag

Rehabiliteringsteamet kan ikke lave en afgørelse i din sag, men kun indstille til én af ovenstående.

Så når du nævner at du gerne vil have et fleksjob, så skal din sagsbehandler gerne overveje, hvorledes det er muligt at få din sag på møde med Rehabiliteringsteamet!

Her skal din sagsbehandler gerne se på dine helbredsmæssige oplysninger og skal overordnet være opmærksom på følgende:

  • Er dine helbredsmæssige udfordringer beskrevet af kompetente fagfolk?
  • Er muligheder for forbedringer af dine helbredsmæssige udfordringer afprøvet?

Og derefter skal din sagsbehandler være sikker på, at dine skånehensyn er fuld ud belyst. Disse skånehensyn skal gerne være detaljeret beskrevet i dine helbredsmæssige oplysninger.

I princippet bruger din sagsbehandler dine helbredsmæssige oplysninger, til at finde ud af, hvilke skånehensyn du skal have i en kommende arbejdsprøvning. Lovgivningen ligger op til, at alle mennesker skal have en plads på arbejdsarbejdsmarkedet, da vi ikke vil udelukke nogen fra fællesskabet. Derfor vil din sagsbehandler altid have fokus på din arbejdsevne.

Når det er et Fleksjob du ønsker, er det meget vigtigt, at der er et timeantal på, hvor mange timer du kan holde til at arbejde, under de rette skånehensyn.

Hvis der ikke er dette, vil du højst sandsynlig blive indstillet til et Ressourceforløb af Rehabiliteringsteamet, for de kan ikke indstille til et Fleksjob, hvis de ikke ved hvor mange timer de skal indstille til.

Derfor er en arbejdsprøvning så vigtig i forhold til indstilling til et Fleksjob.

Når dette så er sagt, er min erfaring, at mange bliver sendt igennem den ene arbejdsprøvning efter de anden. Dette skyldes tit, at de helbredsmæssige oplysninger ikke er optimale, samt at dine skånehensyn ikke bliver efterlevet. Det kan dog også skyldes, at der kommer nye helbredsmæssige oplysninger, som gør at skånehensynene bliver ændret, og derfor bliver der nød til at blive lavet en ny beskrivelse af din arbejdsevne, med de rette skånehensyn.

En arbejdsprøvning forventer kommunen altid skal være af længere varig karakter og med et stabilt fremmøde. Dette betyder normalt i første omgang 13 uger, hvor der gerne skal beskrives forsøg på at sætte timeantallet op og hvad der skete ved det, samt selvfølgelig hvad der bliver gjort for at efterleve dine skånehensyn. Derfor vil jeg anbefale, at du selv er meget aktiv i forhold til at fortælle din kontaktperson, hvad det er du oplever omkring dit helbred, når du udfører forskellige arbejdsopgaver.

Hvis ovenstående skulle give anledning til yderlige spørgsmål, skal du være meget velkommende til at skrive til mig på kontakt@annikamilo.dk. Så vil jeg gerne uddybe i kommende blog.

Har du brug for personlig vejledning, kan du benytte dig af min gratis Drop In Café mandag aften kl. 18:00-20:00 eller booke en personlig samtale på +45 29 92 90 59 eller kontakt@annikamilo.dk