Dette spørgsmål får jeg mange gange, når mennesker er kommet ind i systemet på grund af helbredsproblemer. Og det korte svar er: jo det gør de. Deres fokus er dog, som nævnt i min tidligere Blog Hvorfor har jobcentret altid fokus på arbejde, altid på dine muligheder for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet, i det omfang som er muligt, i din helbredsmæssige situation.

Desuden får jobcentret hjælpe fra en Lægekonsulent, til at få oversat de latinske gloser. Og mest vigtigt, til at få et overblik over dine helbredsmæssige dokumenter i form af journaloplysninger, statusattester, general helbredsattester, afsluttende statusser, epikriser m.m. Lægekonsulenten kan gå ind og vurderer, hvorvidt en behandling generelt vil fremme din helbredsmæssige situation, når han/hun ser på hele din helbredsmæssige situation.

Der er 2 ting jobcentret specielt lægger mærke til, når de læser din helbredsdokumenter. Det er om der er behandlingsmuligheder og hvorvidt disse skal afprøves, for at forbedre dit helbred. Dette kan både være i form af operationer, medicin, træning og så videre. Desuden ser de på, hvilke skånehensyn der er i forhold til dine helbredsmæssige udfordringer og hvad der kan være med til at behjælpe disse skånehensyn. Det kan være i form af flere pauser, mere ro, kortere intervaller når du skal lave noget m.m.

Og hvad kan du så bruge denne viden til? Dette er vigtigt når du ved, at en sundhedsfaglig personale skal beskrive din helbredsmæssige situation. Derved har du mulighed for at komme med dine kommentar, så du få dækkes alle dine skånehensyn og få noteret disse ned i dine helbredsmæssige dokumenter. Så er du mere sikker på, at det bliver en realistisk plan jobcentret laver fremadrettet med dig. Desuden kan du få en god snak med det sundhedsfaglige personale, om de behandlingsmuligheder der er. Samt hvorvidt kommende behandlinger vil give så effektive forbedring i dit helbred, at beskrivelse af dette er med til at fremme din sag. Derved få du muligheden for at bidrage med dine egne erfaringer og er mere bekendt med, hvad det er der bliver sendt til jobcentret.

Jeg benytter mig altid af muligheden for at kontakte Sundhedsfaglige personale, for at få en dialog om, hvad der er vigtigt, de har fokus på, når de skriver diverse helbredsmæssige dokumenter. Desuden har vi altid mulighed for at komme med vores egne kommentar og vedlægge relevante dokumenter, når sagen skal vurderes af Lægekonsulenten eller anden instans. For mig er alting et samarbejde, for at opnå dine ønsker.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *