Jeg har tidligere beskrevet, hvorledes jobcentret benytter dine helbredsmæssige dokumenter og hvorledes du kan undgår at komme i en ene arbejdsprøvning efter den anden, i mine blogs Læser jobcentret slet ikke mine helbredsmæssige oplysninger og Jobcentret sender mig i den ene arbejdsprøvning efter den anden, hvorfor.

I denne blog, vil jeg gerne beskrive det generelle forløbet i din sag, når dine helbredsmæssige oplysninger er indhenter og alle dine skånehensyn er blevet efterlevet i en stabil og længere varig arbejdsprøvning, med en fyldestgørende afsluttende status af din arbejdsevne og din effektive arbejdstid. Det vil sige de timer du kan arbejde effektivt.

Hvis det viser sig, at dit helbred gør, at du ikke kan forsøge dig selv på ordinær vilkår, vil jeg som din bisidder eller partsrepræsentant anmode om, at din sag bliver gjort klar til at komme på Rehabiliteringsteamet. Dette team kan ud fra dine helbredsmæssige oplysninger og din arbejdsprøvning indstille til et Ressourceforløb, Fleksjob eller Førtidspension.

Som privat social rådgiver i din sag er der 3 ting jeg er opmærksom på, på nuværende tidspunkt:

  1. Ligger der en endelig vurdering fra Lægekonsulenten?
  2. Er Rehabiliteringsplanen opstartet?
  3. Har sagen været forbi kvalitetsteamet?

Lægekonsulenter er den der hjælper jobcentret, med at læse de helbredsmæssige oplysninger. Samt laver en samlet vurdering af alle dine helbredsmæssige dokumenter og beskriver, hvordan vedkommende ser dine helbredsmæssige udfordringer og om der kan være yderlige tiltage, der kan forbedre din helbredsmæssige situation. Her er det vigtigt, at det beskrives om din tilstand er stationær og om alle muligheder er udelukket for f.eks. yderlig behandling. Lægekonsulenten skal i princippet kun ser på dine helbredsmæssige oplysninger og skal derfor i princippet ikke tage din arbejdsevne vurdering med i vedkommens endelige vurdering. Du kan bede om at få oplyst, hvilke helbredsmæssige dokumenter Lægekonsulenter bliver præsenteret for. Samt mulighed for at sende andre dokumenter ind, som du finder relevant i forhold til få en samlet vurdering af din helbredsmæssige situation.

Rehabiliteringsplanen skal bruges, når din sag skal forelægges rehabiliteringsteamet. Den er delt op i 2 dele. Den forberedende del og den helbredsmæssige/arbejdsevnemæssige del. Den forberedende del skal du udfylde. Her er en række spørgsmål du skal besvare, og det er her du kan komme med din vurdering af, hvad du tænker der kan være med til, at du kan være en del af arbejdsmarkedet. Samt hvordan du oplever din hverdag. HUSK herpå, hvorfor jobcentret fortsat har fokus på din arbejdsevne. Det beskrev jeg i min tidligere blog Hvorfor har jobcentret altid fokus på arbejde. Den anden del udfylder din socialrådgiver, med dine helbredsmæssige dokumenter og din arbejdsevne vurdering. Du kan anmode om at se, hvad det er der bliver vedlagt, og har også mulighed for at vedlægge dokumenter du syntes er vigtigt.

Når Lægekonsulenten endelige vurdering og Rehabiliteringsplanen er færdig, så skal din sag vurderes af et kvalitetsteam. Dette team ser på om sin samlede sag er ordentlig belyst. Det vil sige, at de vurdere at der er alle de oplysninger, der er behov for i din sag. Samt om de kan se nogle “huller” i sagen, som kan gøre at sagen bliver tilbagevist fra Rehabiliteringsteamet. Dette kan ske, hvis f.eks. beskrivelse fra din arbejdsprøvning ikke er tydelig nok omkring, hvorvidt der er taget hensyn til alle dine skånehensyn eller at der er nogle muligheder for at forbedre din helbredsmæssige situation, som ikke er afprøvet eller beskrevet, hvorfor de ikke er afprøvet. Er alt i orden, skal din socialrådgiver anmode om at få din sag på Rehabiliteringsteamet. Som derefter indstiller til et Ressourceforløb, Fleksjob eller Førtidspension. Rehabiliteringsteamet kan ikke lave en afgørelse i din sag. Den ved du modtage efterfølgende fra din Socialrådgiver eller pensionsteamet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *