Du har altid mulighed for at klage over det arbejde der bliver udført i jobcentret. Om det er klager omkring den måden din socialrådgiver håndtere din sag, klage over partshøringer eller afgørelse du har modtaget eller andet, så har du ret til at komme med dine kommentar. Klagen kan både være skrifteligt og mundligt.

Som sin bisidder eller partsrepræsentant vil jeg altid anbefale at dine kommentar er skriftelige, da vi derved kan dokumentere, hvad vi præcis har klaget over. Desuden vil jeg henvise til relevante principafgørelser, hvis sådan forefindes. Principafgørelser er de principielle vurderinger Ankestyrelsen laver, når en klage bliver indleveret til dem. Jeg kommer nærmere ind på dette længere nede i bloggen.

Hvis du ønsker at klage over den måde din socialrådgiver håndterer din sag på, så kan du enten klage direkte til din socialrådgiver, til din socialrådgivers leder eller direkte til Borgmesteren. Generelt kan jeg oplyse, at uanset hvem du klager til, så vil din socialrådgiver se klagen og have mulighed for at komme med kommentar til denne. Så hvis du f.eks. laver en Borgmesterklage, så vil borgmesterkontoret sende den ned til afdelingslederen og lederne vil sende den videre til din socialrådgiveren. Derved vil din socialrådgiver blive bedt om smide alt hvad vedkommende har i hænderne og komme med en kommentar angående din klage. Det er her vi skal vurderer, om klagen er værd at skrive, da der derved ikke vil blive lavet yderligt i din sag, før din socialrådgiver er kommet med en kommentar. Selvfølgelig kan din oplevelse være så uacceptabelt, at Borgmesteren skrider til handling eller beder afdelingslederne om handling i forhold til din klage.

Desuden har du ret til at komme med dine kommentar, hvis du modtager en partshøring eller afgørelse. Fristen for modtagelse af dine kommentar er 4 uger fra modtagelse af brev eller mail. Når du anmoder mig om at være behjælpelig med at skrive en klage, er det derfor vigtigt, at du kommer hurtigst muligt, så vi har tid til at skrive en klage med dokumentation for vores påstand. Der er dog mulighed for at anmode om udsættelse af fristen, hvis der er en rigtig god grund, som for eksempel sent modtagelse af partshøringen eller afgørelsen.

Når du kommer med kommentar til en partshøring, så vil dine kommentar blev set igennem af kommunen. Generelt af din egen socialrådgiver. Her har kommunen så mulighed for at give dig medhold eller fastholde deres vurdering. Jeg vil altid anbefale at vi har dokumentation for vores påstande. Så derfor vil det være mest optimalt, at du fra starten af din sag, får alt på skrift. Desuden vil henvisning af relevante paragraffer og principafgørelser altid gøre at dine kommentar står stærkere. Husk igen, at vælger du at komme med kommentar, så vil din socialrådgivers tid gå med dette og din sag vil stå stille for en tid.

Modtager du en afgørelse, så har du som sagt mulighed for at klage indenfor 4 uger. En klage skal sendes til kommunen, så de har mulighed for at ændre deres afgørelse. Hvis de fastholder deres afgørelse, så vil din klage blive sendt til Ankestyrelsen. Og det er her du kan gøre en stor forskel i forhold til, hvorledes kommunen skal vurdere i din sag og lignende sager fremadrettet. Ankestyrelsen vil se på, om der i forvejen er principafgørelser, som kan give dig eller kommunen ret/medhold. Ankestyrelsen kan også vurdere, at din sag skal være en principiel sag, så deres vurdering vil være det kommunen fremadrette vil lave afgørelser ud fra. Ankestyrelsen er dem der er med til at vurdere, hvorledes lovgivningen skal læses og udføres i praksis. Dette sker netop via principafgørelser.

Derfor kan det både være en god idé for dig og kommunen, at du klages over en afgørelser. Kommunen sidder nogen gange og mangler en principafgørelse, til at kunne benytte i forhold til en klage, så de ved hvorledes de skal fortolke lovgivningen og udføre den i praksis. Så du kan faktisk være med til at hjælpe dig selv, kommunen og kommende sager, hvis du klager over en afgørelse. Du skal dog være opmærksom på, at sagerne ved Ankestyrelsen kan tage rigtig lang tid. Så det er vigtigt at vi har fokus på, at selve din hovedsag forsat kan komme videre. Som social rådgiver og konflikthåndteringskonsulent vil jeg altid indgå i en dialog og forventningsafstemning med dig, for at finde frem til, hvad der vil fremme din sag bedst i forhold til at klage eller ikke at klage.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *