Hilsen fra kunde efter 8 måneders samarbejde og indstilling til førtidspension

D. 18.11.2019 modtog jeg denne hilsen og fine gave, efter at jeg havde haft et fantastisk samarbejde med kunden og Vesthimmerlands kommune igennem de sidste 8 måneder. Den dag var kundens sag på Rehabiliteringsmøde og de indstillede til en førtidspension. Dette til tros for, at kunden ikke havde været i en arbejdsprøvning.

Først og fremmes tusinde tak for den flotte hilsen og gave, som varmer rigtig meget. Og selvfølgelig for de mange samtaler vi har haft undervejs. Det har været endnu en lærerig erfaring, hvor måler altid har været at fremme samarbejdet, respekten og tillid mellem borger og kommunen/regionen. Vi har været vidt omkring i denne sag og har haft en god og løbende dialog , med læge, sagsbehandler, jobkonsulent, afdelingsleder, behandlingscenter Sano og Skørping, hjælpemiddelcentralen, frivillige behandlingskurser m.m. Altid med blik for, at alle de involverede havde forståelse for hinanden arbejdsområder og på, hvad der var behov for beskrivelser af og hvorfor.

Lægeligt har vi haft fokus på at få beskrevet kundens ressourcer og begrænsninger. Skånehensyn har været vigtig for os, for at kommunen havde et overblik over, hvad der skulle tages hensyn i en arbejdsprøvning. Både de mentale og fysiske skånehensyn er beskrevet af egen læge og behandlingscentre. Og vores samtale med disse, har givet et enslydende billedet af kundens ressourcer og begrænsninger. Derved havde kommunen faglige dokumentation på, hvad der var muligt for kunden.

I et forsøg på at finde et praktiksted, kom vi selv med forslag, vi fandt muligt i forhold til skånehensyn. Og jobkonsulent tog kontakt til flere af de nævnte steder, samt undersøgte yderlige muligheder. Arbejdsgiver havde svært ved at overholde skånehensynene og måtte derfor afvise at kunden kunne komme i arbejdsprøvning. Dette fik jobkonsulenten godt beskrevet med henvisning til dokumentation fra lægefagligt personale. Og i samråd med sagsbehandler og afdelingsleder blev det vurderet, at det ikke var muligt at etablere en arbejdsprøvning.

Alle har igennem forløbet være forstående, lyttende, undersøgende, spørgende og har haft fokus på at fremme sagen. Igen vil jeg sige en stor tak for et fantastisk samarbejde til alle involverede i denne sag.