Sidder og tænker tilbage på det forgangene år 2019 og glædes over alle de positive samarbejdsoplevelser jeg har haft, med de mennesker, som har lukket mig ind i deres liv og fortalt åbenhjertet om de udfordringer de står midt i. Samt den store forståelse og imødekommenhed jeg oplever i kommunalt og regionalt regi.

Det der virkelig har gjort indtryk på mig i 2019, er det pres jeg oplever kommunale og regionale ansatte er under. Her både i form af arbejdsbyrde og frustration over, at de har svært ved at hjælpe den enkelte borger, da kommunale og regionale fagpersoner mangler større viden om hinandens områder. Samt de økonomiske ender, kan være svære at få til at hænge sammen. Og hvilke indflydelse det kan få for den enkeltes borgers sag.

Dette har ført til, at jeg har oplevet regionalt fagpersonale, bede mig om selv at udfylde det der mangler, for at kommunen har tilstrækkelig dokumentation. At kommunen gør det som en del af et afklaringsforløb eller ressourceforløb, at borger selv skal betale for psykolog, da regionen mangler yderlige tilbud.

Der er fortsat et brændende ønske om at hjælpe den enkelte borger i både kommunalt og regionalt regi. Og at ingen skal overlades til sig selv. Specielt her sidst på 2019 har jeg oplevet, hvad det kan betyde, når kommunal og regionalt fagpersonale kan mangle viden omkring hinandens områder. Og hvad de økonomiske rammer kan føre til.

Når regionen løber tør for tilbud og kommunen vurderer at der fortsat er forbedringsmuligheder, så har kommunens løsningen være, at borger for egen regning, skal igennem et afklaringsforløb eller ressourceforløb med tilbud i privat regi. Hvorvidt dette skal betragtes som en investering for den enkelte borger, så de kan få deres sag fuld belyst og afsluttet. Eller om dette er en merudgift for den enkelte, som vi må acceptere, at vores samfund økonomisk ikke længere har råd til at varetage, skal jeg lade være op til vores borgervalgte politiker at vurdere.

Jeg gik ind i 2019, med et ønske om at fremme samarbejdet, respekten og tilliden mellem borger og det offentlige system. Jeg går ud af 2019 med viden om, at det kan lykkes, ved forventningsafstemning og vidensdeling. Jeg har fået bekræftet, at ved at forklare overfor borger og regionale fagpersonale, hvorledes arbejdsgangene er i det kommunale system , så giver det en mere positiv, effektiv og hurtigere sagsgang.

Endnu mere samarbejde, forventningsafstemning og vidensdeling er mit mål i 2020. Jeg glæder mig til fortsat at være med til at fremme og effektiviser de enkelte sager, samt bygge flere broer mellem borger, kommunen og regionen.

Rigtig godt nytår.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *