Konflikthåndteringskonsulent i Aalborg – Nordjylland

Har du brug for hjælp til konflikthåndtering? Det kan have stor konsekvens for vores livskvalitet, når vi har svært ved at håndterer konflikter. Konflikter er ofte forbundet med tidsspild og stor irritation. Og det kan fylde rigtig meget i din tanker, give dig søvnløse nætter og overskud til at håndtere din hverdag. Her kan løsningen være at benytte en konflikthåndteringskonsulent.

Konflikter kan opstå alle vegne. Og hvor der er mennesker med forskellige holdninger og personligheder, er der også grundlag for konflikter. Jeg ser konflikter som naturlig og et vilkår i alle relationer. Og alle konflikter er læring og kan være kilde til udvikling, både for dig selv, men også for din modpart. Viden om konflikthåndtering kan gavne dig til bedre at forstå, hvad det er konflikter kan lære dig, og hvordan de kan være med til at udvikle dig.

Jeg arbejder med, hvordan vi kan forholde os til konflikterne og tage dem i opløbet. Desuden kan jeg indgå som mægler i konflikter, hvor begge parter har svært ved at finde en løsning på konflikten. Og hvor dialogen mangler og der skal findes nye måder at kommunikere på. Det kan være mellem myndighed og borger eller i privat regi mellem f.eks. ægtefæller. Jeg benytter selvfølgelig min erfaring som konflikthåndteringskonsulent, når jeg arbejder med din sag i jobcentret.

Jeg indgå som konflikthåndteringskonsulent i dialog, hvor jeg vil arbejde med, at du får lov til at fortælle, hvordan du oplever konflikten og du lytter og forsøger at forstå modparten. Du vil få mulighed for at forklare dine behov og hvordan du tænker at løsningen vil se ud og lytte til din modparts behov og løsningsforslag. Du vil kunne komme med forskellige løsningsforslag og forholde dig til sagen, og ikke til de involverede parter. Og du vil kunne bevare dialogen fremadrettet, så situation udvikler sig positivt. Netop én af redskaberne i konflikthåndtering, er at benytte sig konstruktivt at de tilbagemeldinger vi får af vores modpart, og udvikle os ved at forstå, at deres reaktion sjældent har noget med os at gøre, men bunder i deres livserfaring.

Desuden vejleder jeg som konflikthåndteringskonsulent i sproget og kommunikationens mange muligheder, for at være med til at fremme en positiv og konstruktiv samtale. Jeg ser på vigtigheden af at tale ud fra egen erfaring og behov og være åben og lyttende på modpartens erfaringer og behov. Heri ligger nemlig rigtig meget læring og selvudvikling. Netop sproget i konflikthåndtering er rigtig vigtigt, for mestre du dette, kan du opnå mange af dine ønsker.

Du skal være meget velkommen til at kontakte mig til for en uforpligtende samtale, hvor du kan få afklaret, om jeg kan hjælpe dig som Privat rådgiver i sociale sager.