Jeg hedder Annika

Jeg hjælper dig til at få et overblik over din jobcentersag og fremme din sag ved gensidig samarbejde, respekt og tillid mellem dig og jobcentret.

Min viden og erfaring kommer fra ansættelser i 5 forskellige afdelinger i jobcentret, projektansvarlig i forhold til nuværende Førtidspensionsreform, Kommunomuddannelsen. Samt stor praktisk erfaring i at få din sag beskrevet i forhold til, hvad du kan og skal, hvis du er begrænset i din arbejdsevne. Herunder at få din sag igennem til fleksjob og førtidspension.

Efter en årrække som fastansat sagsbehandler ved jobcentret, har jeg i 2019 valgt at blive selvstændig. I en tid har jeg oplevet en større utryghed ved jobcentret og derfor valgte jeg i januar 2019 og sige mit arbejde op, for at starte op som Privat rådgiver i sociale sager. Det der driver mig er, at få en større åbenhed omkring jobcentret, hvor der er plads til at stille spørgsmål og lærer af hinanden. Det er min erfaring, at dette giver meget større tryghed og derved et mere effektivt samarbejde, til gavn for din sag.

At være privat rådgiver har blandt andet gjort det muligt, at jeg kan være med til at fremme samarbejdet mellem dig og jobcenter, da jeg kender jobcentret indefra og de arbejdsgange de benytte. Samt de lovgivningsmæssige muligheder. Og har med stor succes været med til at få jobcentres rammer til at passe til dine ønsker og mål.