Pris

og retningslinjer for at benytte Annika Milo, Privat rådgiver i socialt sager

1) Jeg indtræder som Bisidder i din sag. Det anbefales at du oplyser din sagsbehandler, at jeg vil deltage som Bisidder i din sag og til møder.

Hvis det bliver nødvendigt, kan jeg blive partsrepræsentant i din sag. Dette vil ske ved at du udfylder en Fuldmagt og sender den til din sagsbehandler.

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt i din sag.

2) Alle sagsakter skal indhentes af dig. Det anbefales skrifteligt at anmode din sagsbehandler om dette. Samt at oplyse sagsbehandler, at du ønsker løbende sagsakter, så du altid har de nyeste oplysninger i din sag.

Jeg gennemgår løbende dine sagsakter sammen med dig. Du anmodes om at medbringe dine sagsakter ved vores møder.

Ved møder med sagsbehandler eller andet, anbefaler jeg at vi mødes ½ time før og gennemgår strategien for mødet.

Jeg opbevarer ikke personfølsomme oplysninger. Derved kan jeg ikke have dine sagsakter liggende ved mig.

3) Jeg henviser til, at du kontakter mig, når der er møder du ønsker min deltagelse i. Jeg anmoder om at dette gøres i god tid, da jeg kan være booket til anden side. Derved kan det være nødvendigt, at mødes flyttes, hvis muligt.

4) Telefonmøder fortages kun med forgående aftale og forudbetaling.

5) Al betaling foregår ved Konto 9174 1160816461

Timepris: Kr. 1.000,00.

Den første time dvs. kr. 1.000,00 skal betales forud senest 24 timer før mødet. Afbud skal ske 24 timer før mødet ellers vil beløbet ikke blive refunderet.

Der betales for hver påbegyndt ½ time dvs. kr. 500,00 ud over den første time.

For at det bliver billigst for dig, anbefaler jeg at vi mødes på adressen: Peder Skrams gade 5 st. tv. 9000 Aalborg. Derved skal du ikke betale for transport.

Ved møder udenfor adressen Peder Skrams gade 5 st. tv. 9000 Aalborg, betales timeprisen fra det øjeblik jeg kører fra adressen og til jeg er tilbage igen.

Betaling for møde samt evt. transport sker i slutning af mødet via konto 7441 4004817. Jeg sender derfor ikke faktura ud. Det vil være muligt at få en kvittering, hvis du anmoder om dette. Satsen for hjemtransport vil være det samme som udetransporten.

6) Jeg kan klæde dig på til at navigere og forstå jobcentret. Men jeg kan ikke garantere at du opnår det ønskede resultat, da myndigheden alene ligger hos jobcentret og Ankestyrelsen.