Privat Partsrepræsentant i Aalborg – Nordjylland

Få en professionel, uvildig og erfaren sagsbehandler til at repræsentere din sag

Du har til hver en tid ret til at få en Partsrepræsentant tilknyttet din sag. En Partsrepræsentant kan overtage eller føre din sag på vegne af dig. Det er en Partsrepræsentants rolle at varetage dine interesser og ønsker over for en myndighed. Denne myndighed kan være Jobcentret, egen læge, psykolog og flere.

Som partsrepræsentant i din sag, vil jeg vil kunne handle og træffe beslutninger på dine vegne. Jeg vil løbende holde dig orienteret om tiltag i din sag. Jeg vil fremlægge dine muligheder, samt forklare dig fordele og ulemper ved disse muligheder. Og altid inddrage dig i kommende beslutninger i din sag, da det er dine interesser og ønsker jeg repræsentere.

Jeg kan deltage i møde med myndigheder på vegne af dig, så du ikke behøves at deltage. Og jeg kan tale på dine vegne. Jeg kan indgå i dialog med relevante myndigheder, for at fremme din sag. Og kan anmode om at få relevante sagsakter udleveret.

Du har ret til selv at vælge din Partsrepræsentant. Det kan være et familiemedlem eller en god ven. Jeg vil dog altid anbefale at samarbejde med en professionel Partsrepræsentant, der som jeg har kendskab og praktisk erfaring i forhold til lovgivningen og de myndigheder, der er relevant for din sag.

Du skal være meget velkommen til at kontakte mig til for en uforpligtende samtale, hvor du kan få afklaret, om jeg kan hjælpe dig som Privat rådgiver i sociale sager.