Privat social rådgiver i Aalborg – Nordjylland

Få en selvstændig, uvildig og erfaren sagsbehandler tilknyttet din sag

Jeg undersøger de lovgivningsmæssige muligheder der er, for at fremme din sag

Jeg tager hånd om kommunikationen med jobcentret og laver en overskuelig plan for dit fremadrettede sagsforløb

Jeg er din faste koordinerende sagsbehandler, der vejleder dig fra start til mål

Med en privat rådgiver ved din side, har du en medspiller, som kan forstå og tale det samme sprog som jobcentret. Og kan oversætte det, så du er fuldstændig med på, hvad det er de siger. Samt kan formidle dine ønske, så jobcentret forstå, hvad det er du forventer af dem og fremtiden.

Som privat rådgiver gennemgår jeg din sag med dig, ud fra de sagsakter der er blevet indhentet, samt din information af sagens forløb og dit ønske om fremtidig mål. Og sammenholder disse med relevant lovgivning.

Jeg indgår som privat rådgiver aktivt i dialogen med jobcentret, samt med andre samarbejdspartner som din egen læge, psykolog, psykiater, sygehus, arbejdsplads, fysioterapeut og mange flere. Her er jeg med til at sørge for, at alle er informeret om, hvad målet er for din sag og hvordan de kan bidrage, for at opnå dette mål.

Desuden kan jeg som privat rådgiver skriftelig tilbyde hjælp til klageskrivelser i forhold til afgørelser, samt partshøringer og kommentar hertil. Altid med henvisning til relevante principafgørelser. Jeg assisterer selvfølgelig også, når du skal udfylde dokumentation til jobcentret. Det kan f.eks. være Den forberedende del til Rehabiliteringsplanen.

Ud over at jeg som Privat rådgiver kan finde de muligheder, der er i lovgivningerne for at fremme din sag, har jeg også fokus på, hvilke Frikommuneforsøg jobcentrene i Nordjylland deltager i. Her kan også være tiltag, som kan forkorte tiden, før din sag er i mål.

Du skal være meget velkommen til at kontakte mig til for en uforpligtende samtale, hvor du kan få afklaret, om jeg kan hjælpe dig som Privat rådgiver i sociale sager.