Indlæg

I flere af de sager jeg er partsrepræsentant eller bisidder i, oplever jeg, at det kan være svært, at nå igennem til sagsbehandleren. Dette kan skyldes mange ting. Sagsbehandleren kan være syg, på kursus, have ferie, optaget af andre samtaler og meget mere. Jeg ved at en af de mest vigtige redskaber vi har, for at fremme vores sag, er at selv tage initiativ og kontakte sagsbehandleren, for at følge op på, hvor sagen nu står. Dette gælder også, selv om der er lavet en langsigtet plan. Denne kan ændres, grundet nye oplysninger. Og husk altid: Du har mere interesse i at din sag bliver belyst hurtigst muligt, end din sagsbehandler har. Det er dit liv og din fremtid, og derfor dig, der er mest berørt af at have en sag ved jobcentret.

I mange jobcentret har de afgrænset telefontid og det er kun muligt at komme til at tale med sin sagsbehandler i netop dette tidsrum. Alternativet er at skrive en mail, hvilket kan være en fordel, da du så har dokumentation på, at du har taget kontakt og hvad det er du ønsker at få uddybet. Hvis sagsbehandler ikke kan træffes, går jeg altid igennem jobcentret og anmoder om at komme til at tale med deres vagttelefon i den givende afdeling. Derved kan jeg få information om, hvorledes og hvordan jeg kan få fat på sagsbehandleren og de gør opmærksom på, at jeg har haft taget kontakt direkte til sagsbehandleren.

Nogen gange kan det være ekstra svært at få fat på sagsbehandleren og så er det intet i vejen for at bede om afdelingslederens oplysninger og tage kontakt til vedkommende. Her kan du endda være med til at hjælpe afdelingslederen, ved at gøre det synligt, at der er behov for at se på, hvorledes vi som borgere nemmere kan komme igennem til vores sagsbehandler. Jobcentrene har igennem flere år, forsøgt at fremme brugertilfredsheden og derfor vil din erfaring altid være en hjælp for dem. Jobcentret har ingen mulighed for at gøre deres arbejde endnu bedre, hvis ikke vi som borger oplyser, hvorledes vi oplever at være bruger af systemet. Jeg vil altid anbefale at alt dialog foregår i en tone, der fremmer samarbejdet. Hermed vil jeg henvist til at spørge nysgerrig ind til, hvorvidt der er noget du selv kan gøre, for at få nemmere kontakt til sagsbehandleren. og hvad du tænker kan fremme samarbejdet.

Når alt dette er sagt, er jeg helt bevist om, at overskuddet omkring at selv følge op på din sag, kan være minimal. Og at din situation kan virke meget uoverskuelig. Og usikkerheden omkring hele fremtiden fylder. Min erfaring er, at det bedste for alle, er at have én ved vores side, som vi kan vende sagen med og som måske kan være behjælpelig med kontakten til jobcentret. Blot det at få sat ord på vores frustration, kan være med til, at vi føler, at vi har indflydelse på vores liv og kan være med til at bestemme, hvorledes vores liv skal se ud. Ønsker du dig én ved din side, som også kender spillereglerne i jobcentret, skal du være meget velkommen til at tage kontakt her for en uforpligtende samtale.

Jeg ønsker dig et rigtig godt samarbejde med dit jobcenter og din sagsbehandler.