Indlæg

Da jeg i sin tid startede som sagsbehandler, var det fordi at jeg var nysgerrig på, hvorfor det system som vi alle har valgt, har så dårligt et ry, at ingen ønsker at være en del af det. Og kunne jeg tillade mig at være med til at kritisere et system, som jeg endelig ikke kendte fuldt ud? Og hvor var et bedre sted at lære dette at kende end ved at arbejde i selve systemet.

Desuden havde jeg en overbevisning om, at masser af positiv energi vil gavne meget mere end kritik. Derfor begav jeg mig ud på en mission, hvor jeg ville være nysgerrig, spørgende, undrende og nytænkende. Og altid var min kommunikation positiv og respektfuld.

Jeg erfarede hurtigt at min tilgang åbnede døre og gav en solidt netværk. Alt sammen til gavn for de borgere, jeg samarbejdede med. Og borgerne følte sig set og hørt, og skulle bruge mindre energi for at kæmpe deres sag. Det gav dem mere energi til, at de kunne sætte sig ind i, hvordan de fremmede deres egen sag og vi i fællesskab nåede effektiv og hurtigt i mål.

Nøglen til at dette kan lykkes ligger i, at sørge for, at din socialrådgiver er glad! Og hvorfor så det? Din socialrådgiver er et menneske som alle os andre. Hvis hun/han oplever at hun/han konstant skal være i forsvarsmode, er det helt naturligt for mennesker, at vi går i kamp eller frys position og har øje for at vi selv overleve. Alle barriere er oppe og derved er fokus flyttet fra din sag.

Til gengæld hvis vi indgår i en respektfuld og positiv dialog, ved at spørge nysgerrig og oprigtig ind til, baggrunden for din socialrådgivers vejledning, så vil han/hun føle sig tryg og vil vi kunne fremme samarbejdet og derved din sag. Desuden vil vi som mennesker altid søge hen til hvor tingene føles godt, så hvis din socialrådgiver tænker positivt om din sag, vil han/hun hellere vælge at se på den, end den sag som vækker ubehagelige følelser hos hende/ham.

Tænk på sidste gang nogen havde gjort at du var i forsvarsposition og at du ikke var glad, følte du dig da tryg og var du parat til at indgå i et samarbejde med vedkommende? Nej vel. Så tænk på, at nogen havde været respektfuld og indgået i en positiv dialog med dig, vil du så have lyst til at fortsætte samarbejdet? Ja helt sikkert.

Derfor er det til gavn for din sag, at din socialrådgiver er glad.